Δράση “Του Κήπου τα Μαθήματα” για την σχολική χρονιά 2015-16

Η νέα σχολική χρονιά έχει ξεκινήσει και το “Πράσινο Σχολείο” είναι στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσει το νέο του εγχείρημα. Η καινούργια εκπαιδευτική δράση, “Του κήπου τα μαθήματα”, ειδικά σχεδιασμένη για νηπιαγωγεία, θα υλοποιηθεί τη σχολική χρονιά 2015-2016 στην πόλη των Χανίων. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι νηπιαγωγοί που υπηρετούν σε νηπιαγωγεία του Καλλικρατικού Δήμου Χανίων.

Στόχος του προγράμματος είναι η γνωριμία, η επαφή και η ευαισθητοποίηση των παιδιών με το φυσικό περιβάλλον μέσω της δημιουργίας σχολικού κήπου ο οποίος αποτελεί τον πυρήνα για περαιτέρω δραστηριότητες μέσω σύγχρονων παιδαγικών μεθόδων συνεργατικής μάθησης όπου τα παιδιά γίνονται  ερευνητές, αναλαμβάνουν ρόλους και δρουν υπεύθυνα.

Για το φετινό πρόγραμμα, θα επιλεχθούν τέσσερις (4) νηπιαγωγοί που θα αντιπροσωπεύσουν την τάξη ή το σχολείο τους.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

• Συμπλήρωση της φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος του “Πράσινου Σχολείου”.
• Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για επικοινωνία.
• Συμμετοχή στις απαιτήσεις του Προγράμματος (Συναντήσεις, Χρονοδιαγράμματα).
• Εμπλοκή των γονέων ως εθελοντές.

Κεντρικό θέμα του προγράμματος είναι η δημιουργία κήπου στη σχολική αυλή που θα αποτελέσει το «πεδίο δράσης» από τα παιδιά μέσα από κατάλληλα σχεδιασμένες δραστηριότητες.

Οι θεματικοί κύκλοι που θα αναπτυχθούν είναι:

1. Καλλιεργώ στο σχολικό κήπο και υιοθετώ σωστές διατροφικές συνήθειες
2. Ο ρόλος της μέλισσας στην επικονίαση των φυτών

Το Πράσινο Σχολείο με την υποστήριξη των εθελοντών του θα προσφέρει:

α) Στον περιβαλλοντικό άξονα:

• οδηγίες ως προς τον χωροταξικό σχεδιασμό του κήπου ή ως προς τη δημιουργία του αν δεν υπάρχει
• οδηγίες για τη φύτευση, την καλλιέργεια και φροντίδα των φυτών
• προσφορά συγκεκριμένων φυτών, σπόρων και φυτόχωμα

β) στον παιδαγωγικό άξονα:

• συντονισμό στις εκπαιδευτικές δράσεις
• συνδιαμόρφωση ενδεικτικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με τις εκπαιδευτικούς

Η δράση θα υλοποιηθεί αποκλειστικά από το σχολείο και από τις υπεύθυνες νηπιαγωγούς με την εμπλοκή των γονέων ως εθελοντών. Καθόλη τη διάρκεια της συνεργασίας, το “Πράσινο Σχολείο” θα προσφέρει υποστηρικτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες στα σχολεία και τις εκπαιδευτικούς.

Στα πλαίσια της υλοποίησης της δράσης, θα πραγματοποιηθούν τρεις δίωρες ενημερωτικές συναντήσεις με τις εκπαιδευτικούς κατά το διάστημα Νοεμβρίου – Ιανουαρίου σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

  • 1η Συνάντηση: Νοέμβριος.

Γνωριμία μεταξύ των εκπαιδευτικών και του “Πράσινου Σχολείου”. Αναλυτική παρουσίαση της προτεινόμενης  δράσης “Του Κήπου τα Μαθήματα” από το “Πράσινο Σχολείο”. Παρουσίαση των σχολείων και των εξωτερικών χώρων τους από τις εκπαιδευτικούς.

  • 2η Συνάντηση: Δεκέμβριος.

Επίσκεψη σε κτήμα βιολογικής καλλιέργειας. Ενημέρωση για βασικά θέματα που αφορούν τη δημιουργία βοτανόκηπου και λαχανόκηπου καθώς και την καλλιέργεια των φυτών.  Ανάλυση  προτάσεων  σχεδιασμού του σχολικού κήπου, ξεχωριστά για κάθε σχολείο, ανάλογα με τον εξωτερικό χώρο  που διαθέτει το καθένα.

  • 3η Συνάντηση: Ιανουάριος.

Μετά από σχετική προεργασία από τις εκπαιδευτικούς, θα υπάρξει συζήτηση κα ανταλλαγή απόψεων στο εκπαιδευτικό κομμάτι, σχετικά με την αξιοποίηση των κήπων στα σχολεία, και σχετικά με προτεινόμενες δραστηριότητες για τα παιδιά που θα συνδιαμορφώσουν και θα δημιουργήσουν από κοινού οι εκπαιδευτικοί.

Θα ακολουθήσει η δημιουργία των σχολικών κήπων το Μάρτιο, η οποία θα υλοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς με την εθελοντική συμμετοχή των γονέων των παιδιών. Καθόλη τη διάρκεια της δημιουργίας του σχολικού κήπου, αλλά και κατά την ανάπτυξη και αξιοποίηση του, μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς, το “Πράσινο Σχολείο” θα προσφέρει υποστηρικτικές υπηρεσίες προς τους εκπαιδευτικούς σε πιθανά προβλήματα και θέματα που θα ανακύψουν.  

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και τις 30 Οκτωβρίου 2015 και στη συνέχεια με κλήρωση θα γίνει η επιλογή των εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν.