Στόχοι

Στόχος του “Πράσινου Σχολείου” είναι να παρακινήσει τα παιδιά να έλθουν σε επαφή με το φυσικό περιβάλλον, με τα φυτά και το χώμα, να καλλιεργήσουν αρωματικά φυτά και λαχανικά, να παρακολουθήσουν την ανάπτυξη τους, τη συγκομιδή και να αποκτήσουν υγιεινές διατροφικές συνήθειες. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η ευαισθητοποίηση και η ενεργοποίηση γονέων και εκπαιδευτικών, καθώς η δική τους συνεισφορά είναι καθοριστική για τη συμμετοχή και την υιοθέτηση θετικών στάσεων από τα παιδιά τόσο στο σχολικό περιβάλλον όσο και εκτός αυτού.

Ο σχολικός κήπος αποτελεί ένα πεδίο βιωματικής μάθησης για τα παιδιά και ένα μικρόκοσμο επαφής με το φυσικό περιβάλλον και την υγιεινή διατροφή. Οι δράσεις του “Πράσινου Σχολείου” αποσκοπούν στην υλοποίηση μιας σειράς στόχων με γνώμονα το παιδί.   Πιο συγκεκριμένα:

Γνωστικοί στόχοι

 • Να αποκτήσουν γνώσεις πάνω σε ντόπια αρωματικά φυτά και λαχανικά μέσω της καθοδηγούμενης ανακάλυψης.
 • Να ασχοληθούν με την προετοιμασία του εδάφους για τη φύτευση.
 • Να κάνουν με τα χέρια τους φύτευση και μεταφύτευση μικρών φυτών. Να μάθουν για τον τρόπο καλλιέργειας και τη φροντίδα των φυτών.
 • Να παρακολουθήσουν όλα τα στάδια της ανάπτυξης ενός φυτού από τη φύτευση του σπόρου μέχρι τη συγκομιδή των καρπών.
 • Να μάθουν πώς να φροντίσουν ένα δικό τους φυτό στο σπίτι.

Συναισθηματικοί στόχοι

 • Να καλλιεργήσουν μέσω της δημιουργίας και διατήρησης ενός όμορφου κήπου στοιχεία του χαρακτήρα τους όπως την υπευθυνότητα, αφοσίωση, προσωπική θυσία, συνέπεια, προσοχή.
 • Να απολαύσουν τη χαρά της ομαδικής προσπάθειας και του κοινού στόχου.
 • Να αναπτύξουν ικανότητες όπως δημιουργικότητα, φαντασία, καλαισθησία, επίλυση προβλημάτων.
 • Να αναπτύξουν συναισθήματα ενδιαφέροντος για τη φύση.
 • Να αναπτύξουν την αίσθηση ενότητας του ανθρώπου με το περιβάλλον.

Ψυχοκινητικοί στόχοι

 • Να αποκτήσουν βιωματικές εμπειρίες μέσα στο σχολείο, αλλά έξω από τη σχολική αίθουσα.
 • Να αναπτύξουν την αδρή και τη λεπτή τους κινητικότητα μέσα από τις ευκαιρίες κίνησης και σωματικής εργασίας που απαιτεί η φροντίδα του κήπου.
 • Να ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση τους απολαμβάνοντας το αποτέλεσμα της δικής τους παρέμβασης.
 • Να αισθανθούν την ικανοποίηση ότι η δική τους προσπάθεια ομορφαίνει τον κόσμο.