Δρασεις

Οι δράσεις του “Πράσινου Σχολείου” εστιάζουν πρωτίστως στα παιδιά, ωστόσο σημαντικό ρόλο στην επιτυχή υλοποίηση τους έχει η συμμετοχή και η ευαισθητοποίηση γονέων και εκπαιδευτικών, καθώς η δική τους συνεισφορά είναι καθοριστική για την υιοθέτηση θετικών στάσεων από τα παιδιά, τόσο στο σχολικό περιβάλλον όσο και εκτός αυτού.

Δράσεις

Για τη σχολική χρονιά 2015-16 το “Πράσινο Σχολείο” υλοποίησε τη δράση “Του Κήπου τα Μαθήματα“, ειδικά σχεδιασμένη για νηπιαγωγεία, με τη συμμετοχή τεσσάρων σχολείων του Δήμου Χανίων που επιλέχθηκαν με κλήρωση έπειτα από ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής. Πιο συγκεκριμένα, τα σχολεία που συμμετείχαν ήταν τα εξής:

• 1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Χανίων
• 2ο Νηπιαγωγείο Βαμβακόπουλου
• 3ο Νηπιαγωγείο Χανίων
• 6ο Νηπιαγωγείο Νέας Κυδωνίας

Τις σχολικές χρονιές 2013-14 και 2014-15, το “Πράσινο Σχολείο” πραγματοποίησε δράσεις σε δέκα ακόμα νηπιαγωγεία:

2ο Οικολογικό Νηπιαγωγείο Χανίων
11ο Νηπιαγωγείο Χανίων
15ο Νηπιαγωγείο Χανίων
28ο Νηπιαγωγείο Χανίων
35ο Νηπιαγωγείο Χανίων
3ο Νηπιαγωγείο Κουνουπιδιανών
1ο και 4ο Οικολογικό Νηπιαγωγείο Μουρνιών
1ο και 2ο Νηπιαγωγείο Χρυσοπηγής

Στο πλαίσιο της “Καλοκαιρινής Εκστρατείας Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας 2016” της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, το “Πράσινο Σχολείο” σε συνεργασία με την “Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικής Ενότητας Σούδας”  υλοποίησε την αποστολή “Μερικοί Βολβοί” μέσω ενός εργαστηρίου κηπουρικής που στήθηκε στο χώρο της βιβλιοθήκης.

Σε συνεργασία με το ΚΠΕ Ιεράπετρας-Νεάπολης, το “Πράσινο Σχολείο” συμμετείχε σε workshop σχεδιασμού και υλοποίησης σχολικού κήπου, κατά το οποίο εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Λασιθίου φύτευσαν φθινοπωρινά λαχανικά στο προαύλιο σχολικό χώρο του 2ου ΓΕΛ Ιεράπετρας.

Γονείς / Πολίτες

Οι γονείς καλούνται να συμμετάσχουν ενεργά στις δράσεις, βοηθώντας στις κατασκευές και την προετοιμασία του κήπου σε ώρες εκτός της λειτουργίας της σχολικής μονάδας, και βοηθώντας τα παιδιά να φροντίσουν τα δικά τους φυτά στο σπίτι. Με αυτό τον τρόπο, τα παιδιά νιώθουν υπερήφανα για τη συμμετοχή των γονέων τους, και αναπτύσσουν μεγαλύτερη οικειότητα με το σχολικό χώρο, καθώς επίσης ενισχύεται το θετικό κλίμα στη σχολική κοινότητα μέσω της συνεργασίας και της ανάπτυξη αισθημάτων εμπιστοσύνης, αποδοχής, αναγνώρισης, ικανοποίησης και ευχαρίστησης.

Κατά παρόμοιο τρόπο, με ενεργό συμμετοχή γονέων/πολιτών υλοποιούνται και οι υπόλοιπες ανοιχτές δράσεις του “Πράσινου Σχολείου” σε δημόσιους χώρους.

Εθελοντές

Οι εθελοντές του “Πράσινου Σχολείου” συμβουλεύουν και ενθαρρύνουν τους συμμετέχοντες για την εκπλήρωση του κοινού σκοπού. Παρέχουν οδηγίες ως προς τον χωροταξικό σχεδιασμό του κήπου, οδηγίες για τη φύτευση, την καλλιέργεια και φροντίδα των φυτών, συντονισμό στις εκπαιδευτικές δράσεις και συνδιαμόρφωση ενδεικτικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με τους εκπαιδευτικούς.